top of page

Het See Think Do Care model voor de uitvaartbrancheZodat u nabestaanden in elke fase kunt ondersteunen


Als uitvaartondernemer wilt u er zijn in elke fase dat nabestaanden u nodig hebben. Dit reikt verder dan slechts de organisatie en zorg rondom de uitvaart zelf. Met behulp van het See Think Do Care model beantwoordt u alle potentiële vragen en behoeften die er binnen uw doelgroep spelen. U leert uw doelgroep écht goed kennen. Bovendien biedt het model handvatten om uw doelgroep te inspireren, om deze te raken en ontroeren. Dit allemaal dankzij de kracht van content en een slimme strategie.


Wat is het See Think Do Care model?

Marketing wordt steeds menselijker en de communicatie daarmee - idealiter - persoonlijker. Om uw doelgroep te bereiken, moet u daarom tegenwoordig van betere huize komen. Zeker in een verzadigde markt als de uitvaart is het niet vanzelfsprekend dat u online snel wordt opgemerkt. Een uitdaging dus. Maar ook een kans! Het See Think Do Care model helpt u na te denken over de vragen en behoeften die nabestaanden hebben in de verschillende fasen van de klantreis. Tegelijkertijd helpt dit u na te denken over de wijze waarop u zich online wilt profileren. We nemen u mee in de verschillende fasen van het model en wat het doel is per fase.


See - Bekendheid creëren en de doelgroep inspireren

In deze fase is uw doelgroep nog niet gericht op zoek naar een uitvaartondernemer. Wel kunt u al inspireren door bijvoorbeeld klanten te interviewen en door te laten zien wat uw werk voor u betekent. Zo creëert u merkbekendheid en dit kan ertoe leiden dat uw doelgroep al met u in aanraking komt vóórdat er sprake is van een overlijden. De kans is vervolgens groter dat nabestaanden contact met u opnemen, zodra de gezondheid van een dierbare achteruit gaat of diegene overlijdt.


Think - Gerichte zoektocht en afstemmen wensen

In deze fase oriënteert de doelgroep op de uitvaartondernemer die het best aansluit op de wensen van de overledene. Binnen deze doelgroep kan het gaan om een nabestaande, maar het kan ook een persoon zijn die graag de regie houdt over diens eigen toekomstige uitvaart. Denk hierbij aan een inventarisatie van typen uitvaarten die u verzorgt, de uitstraling van uw pand, van uzelf, prijzen. Maar ook stijl, sfeer en formulering zijn belangrijk. Andersom wilt u alleen de uitvaarten verzorgen die het beste bij u passen. In deze fase is het daarom belangrijk om alle vragen te beantwoorden die het voor nabestaanden eenvoudiger maken om wel of juist niet voor u te kiezen.


Do - Contactopname

In deze fase willen nabestaanden contact met u opnemen en de uitvaart samen met u regelen. Het is daarom belangrijk dat u goed te bereiken bent en dat u het toegankelijk maakt voor nabestaanden om contact met u te zoeken. Staat duidelijk genoeg aangegeven hoe u te bereiken bent, en dat u 24 uur per dag voor de nabestaanden klaarstaat? Ook is het voor nabestaanden van belang om te weten wat er vervolgens van hen verwacht wordt.


Care - Loyaliteit en klantenbinding

Na afloop van de uitvaart zit uw werk er in principe op, maar voor de nabestaanden begint het rouwproces dan eigenlijk pas echt. Met de juiste content voorziet u de nabestaanden van passende nazorg en kunt u enige troost bieden. Dit is tevens de fase waarin u uw klant ambassadeur kunt maken, waarin ze u zullen aanraden bij anderen. Dit laatste bereikt u alleen door in iedere fase de perfecte ondersteuning te bieden. Het See Think Do Care model helpt u hier grip op te krijgen.


Zijn dan niet alleen de Think en de Do fase van belang?

Met behulp van het model gaat u bewuster om met de klantreis van nabestaanden. Doorgaans zijn Think en Do de fasen waaraan het meest aandacht wordt besteed. Dat is begrijpelijk, want in deze fasen vindt de conversie plaats. Echter, u kunt nog veel meer waarde creëren door niet alleen deze, maar ook See en Care onder de loep te nemen. Er zijn tenslotte altijd onbeantwoorde vragen te bedenken, of content die inspireert. Think en Do zijn gericht op de conversie, terwijl See en Care uw merkbekendheid een enorme boost kunnen geven.


De financiële voordelen van het See Think Do Care model

Laten we vooropstellen: het See Think Do Care model heeft als voornaamste focus om uw doelgroep verder te helpen. Toch biedt het ook financiële voordelen wanneer u gericht met uw content aan de slag gaat. We lichten daarom toe wat de waarde is van kwalitatieve content, hoe dit in verhouding staat tot betaald verkeer en hoe Google u beloont.


Kwaliteit en bereik

Om vindbaar te worden en daarmee de kans op conversie te verhogen, zijn twee zaken noodzakelijk:

  • kwalitatieve content die aansluit op de behoeften van de doelgroep;

  • zoveel mogelijk en vooral relevant verkeer op uw website

Deze twee zaken kunnen niet zonder elkaar bestaan. U kunt kwalitatieve content produceren, maar u wilt ook dat deze gelezen of gezien wordt. Dit kunt u realiseren door te adverteren. U betaalt hiervoor geld aan Google om meer verkeer op uw website te krijgen.


Gaat u andersom echter aan de slag met adverteren, dan dient de content van hoge kwaliteit te zijn. Zo niet, dan leest het betaalde verkeer de content op de website niet, omdat er geen relevante informatie op staat.


Voorbeeld

Een voorbeeld: u adverteert op crematies in Zwolle, maar op de website valt hier vrijwel niets over te lezen.


Een ander voorbeeld, gericht op het model: Een nabestaande komt op uw website terecht en vindt dat u een prettige uitstraling heeft. Echter, er staat niets op uw website over uw werkwijze, en er zijn ook geen positieve klantverhalen.


In beide gevallen kan een lezer dan besluiten om op zoek te gaan naar een website waar deze informatie wél voor handen is. Simpelweg omdat er zoveel aanbieders zijn.


De beloning van Google

Door consistent kwalitatieve content te produceren, gaat Google uw website als steeds relevanter en waardevoller beschouwen. Google kent dan letterlijk waarde toe aan uw website, wat u een hogere positie in de zoekresultaten oplevert. Dit heeft als gevolg dat u online beter vindbaar bent en dit vergroot uw bereik, zonder dat u hiervoor advertentiekosten hoeft te maken. Op de langere termijn zult u dus minder advertentiebudget nodig hebben, terwijl u evenveel of zelfs meer bereik creëert.


Samengevat

Met het See Think Do Care model leert u uw doelgroep écht goed kennen en produceert u content die hier perfect op aansluit. Bovendien levert kwalitatieve content u veel en vooral relevant verkeer op, waarmee u op de langere termijn aanzienlijk bespaart op advertentiekosten.


Kunnen wij u helpen?

Heeft u geen tijd om met deze content aan de slag te gaan, of wilt u hulp om hier een goede strategie voor te ontwikkelen? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee.

Comments


bottom of page